Putne

drevená nádoba na transport niektorých produktov alebo surovín
Termín pochádza z bavorského nárečia (Putten).Výskyt jej dnešných foriem už v stredoveku potvrdzujú ikonografické doklady. Putňu zhotovovali debnári z dúžok stiahnutých štiepanými vŕbovými prútmi, od 18. stor. hl. železnými obručami, na kt. sú upevnené železné oká (ringle) na prevliekanie tkaných popruhov; na prenášanie putne slúžila aj plachta. Putne sa používali najmä vo vinohradníctve na transport hrozna z vinice do zberných nádob. Do súčasnosti sa zachovali 2 formy putne. : vyššia – s jednou predĺženou dúžkou na zadnej strane nádoby s otvorom na uchopenie (záp. Slov.), a nižšia a širšia – so zvýšenou nadnou stranou, ale bez ucha (stred. a vých. Slov.). Drevené putne nahrádzajú v súčasnosti nádoby z plastických látok (bečky), kt. sa na kárach vozia z vinice k väčším dopravným prostriedkom. Putne sa používali aj na nosenie vody, v mest. prostredí uhlia; tzv. kastičky slúžili na vynážanie hnoja na vyššie položené lúky a polia (hnojenie). Jedno z najstarších vyobrazení putne je na zvone sv. Urbana v Košiciach (1557).
Materiály:
drevo
Tematika:
transport a obchod