putňa na hrozno

putňa na hrozno
– väčšia nádoba z dúžok na transport hrozna do zberných nádob.
Fotogaléria:
Literatúra:
Materiál:
Remeselná skupina: