putera

putera
(pucira, putina, putira, putyna) – veľká drevená, v hornej časti mierne rozšírená nádoba, do ktorej sa na salašoch zlieva nadojené mlieko.
Máva objem 60 – 100 l. Po kľaganí mlieka sa z putery zberal syr (podľa toho i názvy zberka, zberačka – Pohronie, Zvolen; tľaganica – Lednica). Menšia putera (puterka, putierka – okolie Banskej Bystrice) sa používa na uskladnenie bryndze. Putery sa pôvodne vyrábali zo smrekového pňa (mosor), do ktorého sa vkladalo dubové dno. V 20. storočí sa začali vyrábať debnárskou technikou z drevených dúžok. Putera patrí k javom karpatského salašníctva. Slovo má pôvod pravdepodobne v alpskom mliečnom hospodárstve.