pšeničná slama

pšeničná slama
– steblá vymlátenej pšenice (lat. Triticum), obilniny z čeľade lipnicovitých.
Pšenica patrí k najstarším kultúrnym rastlinám. Začiatky jej pestovania súvisia so začiatkom poľnohospodárstva v 10. – 8. tisícročí pred n. l. Odvtedy sa pestovali jej rôzne druhy . Pšenica jednozrnová existovala na území Slovenska 4 500 rokov pred n. l., pšenica letná od bronzovej doby. V stredoveku ju zatlačila raž, pre ktorú tu boli vhodnejšie klimatické podmienky. Pšenica je na pestovanie náročnejšia než raž, potrebuje dostatočne hnojenú pôdu. Na ďalšie spracovanie je najvhodnejšia ručne vymlátená slama.
Materiál: