Prútie vŕby – košikárska škola v Slávnici

V dedine Slávnica na strednom Slovensku pôsobil do roku 1968 Domov slovenských mrzáčkov, v ktorom pôsobila košikárska škola.
V súkromnej zbierke košikára Juraja Štefánika z Dudiniec sa nachádza tento katalóg pochádzajúci zo Slávnice, dokumentujúci rozsiahlu ponuku výrobkov, ktoré zrejme chovanci z Domova dokázali vyrábať. Nasvedčuje tomu fotografia, zachytávajúca expozíciu košikárskeho tovaru z Domova slovenských mrzáčkov zrejme na medzinárodnej výstave, ktorá sa možno konala v Bratislave, súdiac podľa slovensko-nemecko-maďarského nápisu firmy Bartoň, Turnov. Ako nasvedčujú obrázky z katalógu a samotný katalóg, košikárska výroba v Domove slovenských mrzáčkov bola na veľmi vysokej úrovni a podľa všetkého sa v tomto domove nezaoberali iba vyučovaním košikárstva, ale aj výrobou precíznych a elegantných košikárskych výrobkov určených pre najvyššie vrstvy spoločnosti.
Otec pána Juraja Štefánika bol jedným z chovancov Domova v Slávnici a neskôr pôsobil v Súdovciach neďaleko Dudiniec ako vedúci v košikárskej dielni ktorú založil. Podľa slov jeho syna v košikárskej dielni v Súdovciach pracoval i ďalší slávnický chovanec pochádzajúci z Čičmian. Ostatní zamestnanci neboli vyučení a boli zaškoľovaní iba na konkrétnu prácu.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie