Prútie vŕby - vŕba v rukách profesionálov

Ani v košikárstve nemožno ostať na jednom mieste, ale je nevyhnutné ísť s dobou ak chce návrhár alebo košikár zaujať
Priložené obrázky naznačujú, že profesionálny prístup vedie k výsledkom, ktoré potešia oko. Stačí sa iba odpútať od prílišnej naviazanosti na tradície a vŕba s jej prútím sa stane dôstojnou súčasťou aj moderného života.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie