prsteň

prsteň
– osobný šperk nosený na prste.

Jedna z najstarších ozdôb, používaná na rôzne účely. Rozvoj foriem prsteňa nastal najmä v bronzovej dobe v súvislosti so znalosťou spracovania kovov. Známe sú prstene ozdobné, pečatné, prstene symbolizujúce moc (cirkevné, investitúrne), prstene ako pamätné znaky, prstene priateľstva, lásky. V ľudovom prostredí na Slovensku mali dôležité miesto v ľúbostnej symbolike – dar z lásky, zásnubný, sobášny prsteň. Pre svoju formu symbolicky uzatvoreného kruhu boli častým doplnkom magických úkonov. Objavovali sa i v liečebných praktikách (žltačka), kde sa im pre ich tvar a materiál pripisovali magické účinky (magická sila sa prisudzovala zlatu a drahým kameňom). Prsteň bol tiež meradlom kvality priadze.

Rozšírené boli tak prstene zlatníckej produkcie, ako aj výrobky ľudových výrobcov i lacnejší bižutérny tovar, ktorý sa koncom 19. a začiatkom 20. storočia kupoval na jarmokoch alebo vymieňal od handrárov. Okrem jednoduchších obrúčkových prsteňov sa nosili prstene s terčíkom – či už ozdobným alebo pečatným (pravým i nepravým), ako aj prstene s očkom, z mosadze, pakfónu, novšie z alumínia.

Príznačné pre Slovensko je množstvo prevažne mosadzných prsteňov terčíkového typu. Rozmanitosťou foriem i dekoratívnym stvárnením zaujímajú popredné miesto v európskom materiáli. Osobité spomedzi nich sú liate mosadzné prstene, pravdepodobne oravskej proveniencie, s razenými kruhovými motívmi na terčíkoch, často inkrustované rohovinou. Boli rozšírené v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia predovšetkým na Orave a v Liptove. Podobný charakter majú aj prstene s rytými menami snúbencov alebo majiteľa na terčíku. V rámci typu terčíkových prsteňov sa vyskytuje aj niekoľko variantov vykazujúcich analógie so stredovekými prsteňmi. Jemnou ľudovou prácou sú terčíkové prstene tausované farebnými kovmi, niekedy i s príveskami, z Novohradu, Liptova, Detvy. Osobitnú skupinu predstavujú prstene zhotovované a rozširované vojakmi počas prvej svetovej vojny. Ojedinele sa vyrábali aj veľké špirálové prstene. V severnom Honte (Prenčov) si nimi muži sťahovali rohy šatôčky na hrdle.