prievoz

prievoz
– označenie plavidiel na prepravu osôb, zvierat a nákladov cez vodný tok, ako aj miesta prepravy.
Najstarším plavidlom bol čln. Po hladine sa pohyboval pomocou dlhých palíc (štekle), ktorými prievozník odrážal čln. Neskôr tieto palice nahradilo oceľové lano upevnené na obidvoch brehoch rieky, na ktorých sa posúvala kladka s pripevneným člnom. Na prepravu väčších nákladov, najmä povozov, sa používali kompy. Prievoz patril obci a licenciu na jeho prevádzku dávalo predstavenstvo len schopným a zodpovedným prievozníkom. Pôvodne sa platila za prepravu dobrovoľná suma; v období prvej ČSR stanovili obce presné taxy.