prestieranie_Hrablayová

prestieranie_Hrablayová
Farba:
žltá
Tematika:
architektúra a bývanie
Materiál:
textil
Časové určenie:
2006
Remeselná skupina:
tkáčstvo