prasiatko pokladnička majolikové

prasiatko pokladnička majolikové
Kód výrobku:
0471370002

Základný tvar je ručne točený na hrnčiarskom kruhu, detailôy domodelované, biela krycia glazúra, zdobené majolikovými farbami drobným geometrickým, alebo rastlinným vzorom.

Rozmer:
v. š. 6-7 dl 10-12 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Pezinok
Tematika:
remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Časové určenie:
1987
Typ výrobku:
tradičný
Remeselná skupina:
džbankárska výroba