praclikárstvo

praclikárstvo
- pereciari, buglári -remeslo zaoberajúce sa výrobou špeciálneho druhu pečiva, praclíkov.
Praclíky sa piekli z bielej múky a bývali posypané makom, soľou alebo rascou. Mali podobu jednoduchých alebo prekladaných prstencov, ktoré znázorňovali ruky zopnuté v modlitbe. Boli známe už v starom Ríme, kde sa pekávali na sviatky Gummanus. Nemci ich v predkresťanskom období obetovávali havraniemu bohu Donarovi. Keďže praclíky sa považovali za pohanské pečivo, kresťanstvo ich pečenie zakázalo. Napriek tomu sa ako pôstne jedlo rozšírili po celej strednej Európe. Na Slovensku mali praclikári (pereciari, buglári) samostatný cech, ktorý vznikol v 19. storočí v Bratislave. Svoje výrobky predávali prevažne na trhoch a jarmokoch. Po druhej svetovej vojne praclikárstvo zaniklo.