prachovnica

prachovnica

– nádoba na pušný prach.

Kód výrobku:
snm 7503

Vyrobená bola z jelenieho parohu, zriedkavejšie z dobytčieho rohu, z dreva, kože, prípadne z klepeta morského raka, zdobená rytím. Prachovnica z parohu mala 3, ostatné prachovnice 2 otvory s drevenými alebo kostenými zátkami. Jeden otvor bol ukončený nátrubkom, ktorým sa nasýpal pušný prach.

Prachovnice boli doplnkom vojenského a poľovníckeho výstroja, ktorý sa na šnúrke nosil prehodený cez plece alebo na krku. Vyrábali ich puškári, poľovníci alebo hrebenári. Od vynálezu pušného prachu sa používali v celej Európe, najstarší doklad z územia Slovenska pochádza z roku 1659, ostatné doklady, územne lokalizované do Gemera, Novohradu a Hontu, sa viažu k 18. a 20. storočiu. Zanikali v súvislosti s výrobou pušiek na vopred pripravené náboje. Prachovnice zdobené špeciálne štylizovanou rastlinnou, ale najmä geometrickou ornamentikou s centrálnym kruhovým motívom rozety, svastiky – pravdepodobne s magickým zámerom – sa viazali predovšetkým ku karpatskej oblasti, zatiaľ čo v západnej Európe prevažovali realistickejšie lovecké motívy (lovná zver, pes, poľovník). Prachovnice z územia Slovenska prezentujú oba typy výzdoby.

Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: