posvetáč

posvetáč
drevený, hlinený alebo železný stojan na lúč(fakličku, klainu, smolienku, triesku)

okrem jednoduchých posvetáčov- stojanov z hliny alebo z dreva s otvorom na zasunutie lúča- triesky z dubového, bukového alebo smrekového, či borovicového dreva používané na svietenie sa široko uplatnil železný, kliešťový posvetáč- držiak , ktorý umožňoval ako premiestňovanie podľa potreby tak posun a rýchlu výmenu lúča. Stojan držiaka bol zasunutý zväčša do otvoru ťažšieho dreveného podstavca
Posvetáč s lúčom stával väčšinou na rohu pece, kde niekedy mal aj odvádzač dymu, alebo pod kochom - odvádzačom dymu nad ústím chlebovej pece a ohniskom .

Pod lúč kládli aj nádobu s vodou, do ktorej odpadávali horúce uhlíky vyhoreného dreva. 

Materiál:
Remeselná skupina: