pórovina

pórovina
-- druh hrnčiny s bielym črepom.
Pri výrobe pórovitého tovaru s vysokou nasiakavosťou (10 – 24 %) sa najčastejšie používajú pórovinové íly. Sú to bielo sa vypaľujúce íly s dobrou plasticitou. Vypaľujú sa pri teplote okolo 1 100 ºC. Tvrdá pórovina sa stupňom vypálenia aj tvrdosťou približuje kamenine.
Materiál: