porfyrický trachyt

porfyrický trachyt
Celkovo obsahuje táto jemnozrnná, vyvretá hornina 55-65% SiO2.
Skladá sa prevažne z alkalického živca no zastúpené sú aj kremeň a oligoklas. Má jemnozrnnú základnú hmotu a idiomorfné vyrastlice, ktoré tvoria porfyrickú štruktúru.
Material: