porcelán

porcelán
– výrobky s vysokoslinkovým bielym črepom.

Druhy porcelánu sa od seba líšia zložením, ako aj teplotou vypaľovania. Hmoty na tvrdý porcelán obsahujú viac kaolínu a menej živca než hmoty na mäkký porcelán a pália sa pri vyššej teplote (1 350 – 1 450 ºC).

Mäkký porcelán sa obyčajne vypaľuje v rozmedzí teplôt 1 250 – 1 350 ºC. Obsahuje väčšie množstvo tavív. Používa sa najmä na výrobu úžitkového tovaru, ako aj na figurálnu tvorbu.

Materiál: