popolník majolikový rebrovaný

popolník majolikový rebrovaný
Kód výrobku:
0446880457

Ručne točený na hrnčiarskom kruhu, rebrovaný, biela krycia glazúra, okontúrovaný modrými linkami.

Dizajn: Eva Kramplová

Rozmer:
v. 2 - 2,5 pr. 8 - 9 cm
Farba:
modrá, biela
Región:
Hlohovec
Tematika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií, remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Časové určenie:
1987
Typ výrobku:
súčasný
Remeselná skupina:
džbankárska výroba