pohrebná plachta

pohrebná plachta
– plachta do truhly alebo na truhlu.

Okrem úžitkových funkcií v bežnom každodennom živote plachta plnila aj obradovú funkciu na pohrebe: telo sa najčastejšie ukladalo medzi dve plachty, ženy prikrývali kútnicou; miestami zakryli truhlu zdobenou plachtou.

V remeselníckom prostredí, ako nám dokazujú muzeálne zbierky, truhlu s neboštíkom prikryli pri obrade a ceste na cintorín plachtou. Ornamentálne zošitá z kúskov súkna technikou známou dnes pod jej anglickým názvom pachwork, sa zachovala napr. pohrebná plachta na detskú truhlu krajčírskeho cechu vo Veličnej na Orave (na obrázku je jej kópia).

Materiál: