pohreb mládenca, dievky

pohreb mládenca, dievky
– pohreb zahrnujúci niektoré znaky a symboly svadby, ktoré sú transformovaným doznievaním tzv. posmrtných sobášov.

Na Slovensku, zhodne s tradíciou starých Slovanov, sa svadba pokladala za najsvetlejší moment života človeka. Pohreb mládenca, dievky vyžadoval záväzne nosiť v sprievode svadobné atribúty ako veniec, pierko, jablko, citrón (pomaranč), svadobný koláč, svadobný stromček, svadobnú zástavu, šatku, družbovskú palicu, prstienky. K uvedeným predmetom pribúdajú nové (napr. nosenie zlomenej alebo celej sviečky, svadobnej kytice). Aj v pohrebnom plači sa pohreb mládenca, dievky často stotožňuje so svadbou, pričom v úlohe mladuchy tu vystupuje smrť.