pohár

pohár
– nádoba na pitie zo skla, z hliny alebo kovu.

Býva valcovitého, súdkovitého, kónického, prípadne viacbokého tvaru, niekedy ukončená pätkou. Hlinené poháre boli známe už v praveku. Najfrekventovanejšie na našom území sú sklené poháre, známe už v 14. – 15. storočí. V priebehu ďalšieho historického vývoja boli rozlične tvarované a zdobené (fúkanie, nálepy, rytie, matovanie, brúsenie, maľba emailom a podobne). Fajansové a kameninové poháre sa sporadicky vyrábali aj v 18. – 19. storočí, ale už neboli bežnou súčasťou hrnčiarskeho a džbankárskeho sortimentu.

Materiál: