podkúvačstvo

podkúvačstvo
- časť kováčstva špecializovaná na podkúvanie koní a ťažného hovädzieho dobytka.
Podkúvači sa zaoberali výrobou konských a volských (kravských) podkov a ich pripevňovaním na kopytá zvierat (podkúvanie) za pomoci špeciálnych nástrojov (utinka, podkúvačské kladivá, podkúvačský struh, rešpľa, klince, nôž a i.). Podkúvačstvo malo v minulosti veľký význam v súvislosti s rozšírením chovu koní a volov na hospodárske i vojenské ciele. Tvorilo integrálnu súčasť tradičného kováčstva dedín a mestečiek, podkúvanie bolo významnou zložkou denného pracovného režimu kováča. V 20. – 30. rokoch minulého storočia sa na Slovensku zriaďovali povinné podkúvačské kurzy. Podkúvači vykonávali aj niektoré praktiky veterinárnej medicíny.