podglazúrové farby

podglazúrové farby
– farby vypaľujúce sa naraz s glazúrou.
Patria k nim farby vysokého žiaru, majolikové, kobaltový porcelánový dekor a podobne. Vypaľujú sa pri teplote od 1 000 ºC vyššie.
Materiál:
Remeselná skupina: