plsť (filc)

plsť (filc)
– vlnená textília
vzniká spájaním živočíšnej srsti, najčastejšie oviec a zajacov, pomocou horúcej vody alebo pary a tlaku ubíjaním a váľaním (splsťovanie).Jednotlivé vlákna sa vzájomne pospájajú a poprepletajú vo viacerých vrstvách vďaka mikroskopickým háčikovitým výčnelkom na povrchu živočíšnej srsti a utvoria súvislú textíliu.

Plsť sa používala v tradičnej výrobe na zhotovovanie klobúkov (klobučníctvo), váľaniek,kapcov,prikrývkok a pod.
Materiál: