pletiarstvo

pletiarstvo
– doplnková výrobná činnosť zaoberajúca sa zhotovovaním odevných častí pletením.
V tradičnej ľudovej kultúre sa takto zhotovovali čepce a pásy na krosienkach, vlnené papuče na ihliciach a zápästky na forme, ihliciach alebo háčkovaním. Významnejší zárobok prinášalo najmä pletenie papúč (papučiarstvo) v regiónoch, kde boli ešte v prvej polovici 20. storočia takmer výlučne obuvou mužov a žien v zime i v lete, ako napríklad v okolí Trenčína, Púchova. 
Technika výroby:
pletenie ihlou - textil, pletenie na forme – textil, pletenie na ihliciach - textil, pletenie na krosienkach - textil, zápästková technika
Nástroje:
ihlica - textil