plechové zvonce

plechové zvonce

– zvonce vyrobené z oceľového alebo mosadzného plechu.

Plech sa vystrihol podľa šablóny, potom sa na drevenej nákove zaoblil kladivom a formoval sa na drevenom kopyte. Boky sa spojili nitovaním a letovaním. Takto zhotovený polovýrobok sa namazal blatom zmiešaným s mosadznými pilinami a nechal sa vypáliť v poľnej vyhni. Vypálený polovýrobok sa brúsením očistil a ladil sa podľa sluchu vykúvaním.

Plechové zvonce vážili od 0,5 do 3 – 6 kg a boli tvarovo a funkčne rozdielne. Podľa tvaru sa delili na valcovité (tzv. šuliare), ktoré sa používali pre ovce, a kužeľovité (klepáre), určené pre kravy. Rozdielne druhy zvoncov sa používali v rozličnej signalizačnej funkcii podľa druhu pásaných zvierat (ovce, kozy, kravy, jalovina, svine, kone atď.). a podľa ich povahy a správania sa pri pasení. Najväčšie sa používali na krotenie koní alebo býkov. Najväčším strediskom výroby zvoncov na Slovensku bola Jelšava a Zázrivá.

Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: