plátno bavlnené - domáce

plátno bavlnené - domáce
domácky tkaná bavlnená textília plátnovou väzbou rôznej hrúbky podľa hrúbky nití
Spradené nite sa kupovali v obchodoch, v textilných podnikoch
Materiál:
Popis spracovania:
tkanie doma na krosnách