Platan

Platan
Platan (SK,CZ); Platanus acerifolia Willd. (Wagenfűhr ), Acer pseudoplatanus ( Corbett ); Ahornblättrige Platane (D); platanier ( F);european platane (GB);sycamore (USA); platano ( I, E );platana (HR,SLO); platána (H);
Beľové drevo je belavé, ale tiež nažltlé až jemne načervenavé; jadrové drevo načervenavo sivé, červenohnedé až hnedé, čerstvo naparení je vínovo červené; textúra je fládrovaná, plamenitá matne lesklá v tangenciálnom reze, škvrnitá, a nápadne lesklá v radiálnom reze v ktorom je veľmi dekoratívna; tvrdé drevo, zle sa opracováva, dobre sa dokončuje, dobre sa morí, vhodný na drobné predmety a intarzie
Materiál:
Výskyt:
Európa s výnimkou severnej a severovýchodnej Európy; dáva prednosť na živiny bohatým, hlbokým pôdam a chráneným polohám, rastie len vo voľnom priestore, okolo ciest , v záhradách, parkoch.
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
pri úpravách parkov, výrube starých stromov