plastika majoliková relief Pieta rozmnoženina

plastika majoliková relief Pieta rozmnoženina
plastika
Kód výrobku:
0461320005
Vtláčaná (odlievaná) hlina do sadrovej formy, biela krycia glazúra, majolikové farby
Rozmer:
v. 23 š. 16 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Pezinok
Tematika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
súčasný
Remeselná skupina:
džbankárska výroba