plastika majoliková relief Pieta rozmnoženina

plastika majoliková relief Pieta rozmnoženina
Kód výrobku:
0461320004
Vtláčaná (odlievaná) hlina do sadrovej formy, biela krycia glazúra, majolikové farby.
Rozmer:
v. 20 š. 15 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Pezinok
Tematika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
súčasný
Remeselná skupina:
džbankárska výroba