plastika hrnčiaska muzikant Basista

plastika hrnčiaska muzikant Basista
Kód výrobku:
0460130025
Základný tvar ručne točený na hrnčiarskom kruhu, detaily domodelované ferbené farebnými hlinkami, transparentná bezfarebná glazúra.
Rozmer:
v.12-14 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Dunajská Streda
Tematika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2009
Typ výrobku:
súčasný
Druhy hliny:
červenica
Remeselná skupina:
hrnčiarstvo