plachta pohrebná

 krajčírskejho cechu z Veličnej
Kópia  prikrývky na detskú truhlu krajčírskeho cehu vo Veličnej na Orave. Cech je doložený v 18. a 19.storočí. K´opiu vyrobili študentky pomaturitného odboru ručné výtvarné spracovanie textilu pod vedením PaeDr. Ľubice Malíkovej koncom 90.rokov 20.storčia. Bližšie v článku Alžbety Gazdíkovej Zabudnutá zručnosť v časpise Remeslo Umenie Dizajn 1/2005.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
textil
Tematika:
úmrtie