píšťaly

píšťaly
– vzduchozvučné hudobné nástroje.
Pozostávajú z píšťalovej trubice a z nafukovacieho zariadenia. Podľa nafukovacieho zariadenia sa delia na hranové a jazýčkové píšťaly. V obidvoch prípadoch zvuk vzniká stlačením vzduchu v píšťalovej trubici. Jeho zdrojom môže byť hrana trubice alebo oblôčik, prípadne jednoplátkový klarinetový alebo dvojplátkový hobojový jazýček. Hranové a jazýčkové píšťaly tvoria 75 % všetkých aerofónov a spájajú sa s nimi najvýraznejšie formy slovenskej ľudovej inštrumentálnej hudby. Späté boli s pastierstvom a s pastierskym hudobným repertoárom. K najcharakteristickejším patria koncovka, fujara, dvojitá píšťala, pastierska píšťala, jarmočná píšťala, píšťala s pierkom, gajdy, ale aj ďalšie typy vzduchozvučných nástrojov.
Materiál: