píšťalkárstvo

píšťalkárstvo
– výroba hudobných nástrojov, pri ktorých zvuk vzniká stlačením vzduchu v píšťalovej trubici.

Zdrojom môže byť hrana trubice alebo oblôčik, pripadne jednoplátkový klarinetový alebo dvojplátkový hobojkový jazýček.

Okrem remeselnej výroby ladených píšťal ako hudobných nástrojov profesionálnych hudobníkov  sa píšťalkárstvu venujú i ľudoví muzikanti, ale aj hudobne a technicky nadaní pastieri, roľníci a jednotlivci z iných oblastí výroby. Výrobcovia zvukovo kvalitných nástrojov vyrábajú obyčajne nástroje aj pre potreby iných, menej technicky zdatných, no hudobne nadaných osôb. Väčšinou sa skúsenosti o výrobe a jej zákonitostiach odovzdávajú priamo medzi výrobcami. Niekedy sa podľa staršieho kvalitného nástroja vyrába sa nový nástroj. 

Najjednoduchšie píšťalky si robia už malí chlapci na jar z vŕby, oddelním celej kôry, z ktorej vzniká píšťalová trubica, a vyrobením oblôčika s hranou.

Podľa nafukovacieho zariadenia sa rozlišujú píšťaly hranové a jazýčkové (hranové nástroje, jazýčkové nástroje), ktorých výroba je najrozšírenejšia. Tvoria 75 % všetkých aerofónov a spájajú sa s nimi najvýraznejšie formy slovenskej  ľudovej inštrumentálnej hudby. Späté boli s pastierstvom a s pastierskym hudobným  repertoárom. K najcharakteristickejším patria koncovka, fujara, dvojitá píšťala, pastierska píšťala, jarmočná píšťala, píšťala s pierkom, gajdy. 

Významným prvkom výroby ľudových píšťal je aj ich výzdoba, ktorá vychádza z  individuálneho vkusu výrobcu, ale i z  miestnych a regionálnych zvyklostí a obľúbených námetov, vzorov i výzdobných techník.

Technika výroby:
hladenie - zarovnávanie, leptanie, linkový rez, nízky reliéf, prerezávanie, rezanie nožom, rezanie pílami, sústruženie - tokárenie, štiepanie, vŕtanie, vybíjanie, vylievanie olovom a cínom, vypaľovanie
Nástroje:
hoblík stolársky, kladivo, meter, nôž, obojručný nôž, pílka, rašpľa, vŕtačka ručná, vrták do dreva - nebožiec
Výrobca:
Amrich Tibor, Babiar Andrej, Babirák Milan, Baláž Vladimír, Bartolen Ján, Bartolen Marko, Bielčík Pavel, majster ľudovej umeleckej výroby, Bienik Roman, Bobot Ivan, Božik Jozef, Brxa Martin, Čarnogurský Michal, Ceber Dušan, Cerovský Ján, Čordáš František, Čordáš Peter, Daloš Drahomír, Daloš Tomáš, Droppa Dušan, Fiľo Michal, majster ľudovej umeleckej výroby, Fuljer Jozef, Fumač Marek, Gábor Martin, Gonda Marek, Grieš Vladimír, Heteňák Martin, Holík Dušan, Homola Daniel, Homola Vladimír, Hubač Jozef, Hudák Ivan, Janšto Martin, Jantoška Ján, Jonis Jozef, Katreniak Milan, Kišík Ondrej ml., Kišík Ondrej, majster ľudovej umeleckej výroby, Kobliček Tibor, majster ľudovej umeleckej výroby, Kočík Karol, Kopčák Ľubomír, Koristek Milan, ml., Koristek Milan, st., Králik Alexander, Krnáč Jozef, Krnáč Ondrej, Ladziansky Alexander, Libica Jozef, Mihálik Martin, Mikloš Jozef, Mikulášek Jozef, Milanec Ľuboš, Minárech Jaroslav, Moncoľ Miroslav, Nosáľ Matúš, majster ľudovej umeleckej výroby, Paciga Peter, majster ľudovej umeleckej výroby, Párička Ľubomír, majster ľudovej umeleckej výroby, Piliar Milan, Plavec Marián, Pobočík Jozef, Popper Jozef, Príkazský Miroslav, Remeselník Peter, Šimko Milan, Škoda Jaroslav, Sloboda Jaroslav, Smutný Pavel, Sojka Pavel, Spišiak Dominik, Štefánik Miroslav, Straka Ľuboš, majster ľudovej umeleckej výroby, Strečok Miroslav, Suchý Štefan, Svoreň Jozef - majster ľudovej umeleckej výroby, Tesák Martin, Trebula Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Urda Pavol, Valentko Gejza, Varga Miroslav, Vilhan Mikuláš, Žatko Anton