píšťalka pastierska

píšťalka pastierska
Kód výrobku:
0269110002
Píšťalka pastierska väčšia šesťdierková je zdobená vyrezávaním a vzory sú leptané kyselinou dusičnou. Povrch je ošetrený šelakom.
Rozmer:
lad."D"
Farba:
hnedá
Región:
Veľký Krtíš
Tematika:
hry, tanec, hudobný prejav, ľudové divadlo
Materiál:
drevo
Typ výrobku:
tradičný
Druhy dreva:
Baza čierna
Remeselná skupina:
výroba hudobných nástrojov
Techniky:
brúsenie dreva, drevorez, leptanie, šelaková politúra