píšťalka leptaná malá

píšťalka leptaná malá
Kód výrobku:
0268590002
Píšťalka malá je zdobená vyrezávaním  a vzory sú leptané kyselinou dusičnou. Povrch je ošetrený šelakom.
Rozmer:
dĺ.9-15cm
Farba:
, žltá, hnedá
Región:
Bratislava
Tematika:
hry, tanec, hudobný prejav, ľudové divadlo
Materiál:
drevo
Typ výrobku:
tradičný
Druhy dreva:
Baza čierna
Remeselná skupina:
výroba hudobných nástrojov
Techniky:
, brúsenie dreva, drevorez, leptanie, šelaková politúra