pieta

pieta
– zobrazenie Panny Márie s mŕtvym Kristom v náručí (z lat. pieta – zbožná úcta, ohľaduplnosť).

Ako samostatné stvárnenie sa objavuje v sochárskej tvorbe po roku 1300 (v maľbe zriedkavo), neskôr boli piety rozšírené najmä v 14. a 15. storočí v krajinách na sever od Álp. Na Slovensku boli obľúbené od čias protireformácie, keď sa v súvislosti so zázrakmi pripisovanými pútnickým miestam dostali do kostolov predovšetkým na západnom Slovensku. Medzi najznámejšie patrili sošky piety zo Šaštína (1504), z Holíča (koniec 18. storočia), Topoľčianok (začiatok 19. storočia) a z Nitry (17. storočia).

Prototypy rozširované grafickými predlohami stvárňovali remeselníci, ľudoví umelci i amatéri do dreva, kameňa, hliny. Pieta patrila k obľúbeným námetom drevorezov a obrazov na skle predávaných na púťach v Šaštíne.

Materiál:
Remeselná skupina: