piest mangľovací

Mangľovací piest sa používal na hladenie prádla natočeného na drevenom  valci.

 Meral až 90 cm , z oboch strán hladký, len v niektorých obciach juž., vých. a strednom Slovensku mal na spodnej pracovnej strane široké zuby.

Pracie i mangľovacie piesty zhotovovali debnári, mlynári, najmä však dedin. rezbári na predaj, na zákazku alebo do daru.

Piest slúžili aj ako dary lásky a plnili magickú funkciu, čo podmienilo aj ich bohatú ozdobu – vyrezávaním, maľovaním, vypaľovaním kyselinou, zriedka i vylievaním olovom – sprevádzanú nápismi, datovaním, monogramom darcu al. nositeľa.

Najstaršie zachované zdobené piesty z územia Slovenska sú mangľovacie piesty z 1. pol. 18. stor., zdobené geometrickým ornamentom – srdce, kruhy, vlnovky, slnko, mesiac, hviezda – symbolizujúcim život a lásku.

V súčasnosti majú piesty už len dekoratívnu funkciu.

Materiály:
drevo
Tematika:
dospievanie, láska, svadba