pieskovec

pieskovec
Ľahko spracovateľná usadená hornina šedej až žltohnedej farby. Jednotlivé náleziská sa líšia zložením častíc a tmelom, ktorý podstatne ovplyvňuje opracovateľnosť a trvanlivosť kameňa.
Usadená hornina zložená prevažne zo zŕn kremeňa. Obsahuje aj živce, sľudu a ďalšie minerály. Zrná môžu byť stmelené kremeňom, kalcitom alebo oxidmi železa. Stredozrnná hornina , zrná sú dobre vytriedené, rovnako veľké, ak sú ostrohranné nazýva sa takýto pieskovec grit, zaoblené - pieskovec. Pieskovce sedimentujú v moriach ,ale i v podobe naviatych pieskov. Získavanie: ťažbou v kameňolomoch
Material:
Popis spracovania:
Od masívu horniny sa oddeľujú bloky potrebnej veľkosti navŕtavaním dier a zakladaním klinov tak, že sa následne blok odštiepi
Literatúra: