pekáčik hrnčiarsky glazovaný

pekáčik hrnčiarsky glazovaný
Kód výrobku:
0410550005
Ručne točený na hrnčiarskom kruhu, okraj spevnený pretláčaným pásom hliny, farebná glazúra hnedá, alebo zelená. 
Rozmer:
14 x 25 cm
Farba:
zelená, hnedá
Región:
Hlohovec
Tematika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií, remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
tradičný
Remeselná skupina:
hrnčiarstvo