pekáč

pekáč

(protvan) – väčšia podlhovastá alebo oválna nádoba rôznej výšky na pečenie mäsa a hydiny. 

Pekáče bývali hrnčiarske, zriedkavejšie kameninové, liatinové alebo smaltované, plechové. Pekáče symetrických tvarov (liatinové, smaltované) majú dve uchá na užších stranách nádoby. Hrnčiarske pekáče mávajú dno obdĺžnikového tvaru, na jednom konci pretiahnuté do zúženého žliabku na zliatie masti, na druhom konci ukončené dorovna, a pokrievku, zapadajúcu do žliabku po obvode nádoby. Majú priehľadnú alebo farebnú glazúru a sú bez maľovanej výzdoby. V niektorých oblastiach Slovenska býval na okraji pekáčov jednoduchý plastický dekor utvorený vtláčaním palca do mäkkej hliny. V niektorých hrnčiarskych strediskách (Gemer) zhotovovali pekáče v tvare hlbokého pozdĺžneho košíka s klenutou rúčkou.

V ľudovom prostredí sú hrnčiarske pekáče známe oddávna. Keďže pozitívne ovplyvňovali kvalitu pečenia, ich výroba a používanie pretrvali až do 20. storočia. Liatinové a smaltované pekáče sa objavili ako manufaktúrne a továrenské výrobky v 19. storočí.

Materiál: