Pečuk Ján

hrnciar a výrobca majoliky z Pezinka 

venuje sa výrobe majolikového riadu, kachlíc s obrázkami , figurálna plastika- zoomorfné a antropomorfné motívy
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
hlina