pastiereň

pastiereň
(pastirňa) – príbytok obecného pastiera.
Najímateľ ju poskytoval pastierovi, ktorý nemal vlastný dom alebo pochádzal z inej obce. Stála zvyčajne na obecnom pozemku mimo zástavby domov v intraviláne obce, prípadne na jeho okraji. Často mala len dva priestory – miestnosť pre pastiera a maštaľ, kde chovali obecného býka (vtedy sa pastiereň nazývala aj bujačiareň) alebo kanca. Pri pastierni býval aj ohradený priestor na pripúšťanie kráv k býkovi. So zánikom kolektívnych foriem pasenia stratila pastiereň význam.