paska

paska
- názov sviatkov Veľkej noci (Paska), obradu svätenia veľkonočných jedál a veľkonočného koláča na východnom Slovensku.

Vychádza z pomenovania židovskej slávnosti pesach a jeho pogréčtenej podoby pascha ako oslavy zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Tradícia pasky sa k nám rozšírila z východného kresťanského rítu.

Biely koláč paska sa piekol na Bielu sobotu a v nedeľu ráno na Vzkriesenie, keď sa nosil spolu s vajíčkami, so šunkou, s klobásami, tvarohom a inými potravinami do kostola posvätiť. Príprava a konzumácia pasky mala v ľudovom prostredí obradový charakter. Jej vydarené upečenie a veľkosť symbolizovali dobrú budúcu úrodu. Niekde sa s posvätenou paskou ponáhľali domov, aby aj úroda bola z poľa rýchlo v stodole. Paska sa rozdelila všetkým členom rodiny a jedla sa so šunkou alebo s klobásami. Odrobinkám z pasky i ostatným posväteným jedlám pripisovala ľudová viera magické vlastnosti. Používali sa ako liečebný i magický prostriedok.

Materiál:
Remeselná skupina: