parafín

parafín

– syntetický vosk, bezfarebná látka nerozpustná vo vode.

Biela, priesvitná kryštalická zmes vyšších nenasýtených alifatických uhľovodíkov vyrobených zo surových olejov (destiláciou ropy z petrolejovej frakcie), 40 – 70 °C, po ochladení stuhne na pevnú kryštalickú hmotu s malou plasticitou, kontrakcia 11 – 15 %.
Používa sa na výrobu sviec, úpravu dreva, sklzníc, úpravu textilu, vo farmaceutickom priemysle, na výrobu foriem, odtlačkov v zubnom lekárstve, na prehrievanie tkanív v medicíne, vo fyzioterapii, ako aj v kozmetike do krémov, pleťových masiek, na zábaly rúk.
V ľudovej výrobe sa parafín používa na batikovanie kraslíc, dreva, pri výrobe voskovej textilnej batiky.
Syntetické vosky, medzi ktoré patrí aj parafín, majú lepšie vlastnosti než prírodné vosky. V obchodnej sieti figurujú tri druhy parafínu: tekutý, tuhý a šupinkový.

Materiál:
Popis spracovania:
V rafinériách sa ropa zohreje v rúrkovej peci na teplotu 360 – 400 ºC. Veľká časť ropy sa odparí. Kvapalno-plynná zmes prechádza do 50 metrov vysokej destilačnej veže. Postupným ochladzovaním zmesi pri atmosférickom tlaku sa zo zmesi oddeľujú jednotlivé frakcie: 1. plyn (tv = <30 ºC), 2. benzínová frakcia (tv = 35 – 140 ºC), 3. petrolejová frakcia (tv = 150 – 250 ºC), 4. plynové oleje (tv = 250 – 360 ºC) 5. destilačný zvyšok – mazut.