Papcunová Marková Dagmar - prezentácia výrobkov

Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
cesto
Tematika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií