pálka

pálka
(lat. Typha) – druh močiarnej rastliny, ktorej byľ a listy sa využívali na zhotovovanie úžitkových predmetov pletením alebo polotkaním.
Pálka sa zbierala v nížinných močaristých oblastiach v blízkosti často sa vylievajúcich riek (Malý Dunaj); najväčšie plochy pálky sa nachádzali na Žitnom ostrove (okolie Kolárova, Nesvád, Čalova, Komárna). V čase zberu sa pálka sekala špeciálnymi nožmi. Používala sa ako krytina na hospodárske budovy a sezónne prístrešky. Z jej býľ sa do 50. rokov minulého storočia vyrábali polotkaním mäsiarske tašky – cégre. Ešte po prvej svetovej vojne vznikla výroba nástenných rohoží a rohoží na zem. V 60. rokoch sa vo výrobných strediskách začala pálka spracovávať pletením, pri ktorom sa používali drevené formy. Na nich zhotovovali módne tašky a dámske kabelky. Strediská tejto výroby sa nachádzali predovšetkým na západnom Slovensku (okresy Nové Zámky, Galanta, Komárno). Podobné využitie ako pálka mala trsť.
Materiál: