pálenka

pálenka
(gajst, kvit, špiritus, trúnok) – liehový destilát z vína, obilnín, ovocia, cukrovej repy, zo zemiakov a z iných surovín.

Pálenka bola u nás známa už v 12. storočí. Vyrábala sa z vína, od 15. storočia najmä z obilnín a ovocných štiav. Od 16. storočia jej výroba vzrástla najmä v šľachtických páleniciach a v mestách, ale i v poddanských mestečkách a dedinách, kde bola výhodným obchodným artiklom. V prvej polovici 18. storočia začali vznikať manufaktúry na výrobu liehu. V 30. rokoch 19. storočia sa na pálenie začali využívať aj zemiaky, ktoré sa na tento účel pestovali na veľkých výmerách často na úkor konzumných sort. Negatívne sa to prejavilo najmä v čase hladomorov v polovici 19. storočia. V období kapitalizmu sa na prípravu liehových destilátov využíval aj cukor, cukrová repa, melasa atď. a začal vznikať liehovarnícky priemysel. Na dedinách sa v 19. storočí konzumovala najmä pálenka z miestnych páleníc alebo importovaná z oblastí, kde bola jej výroba rozvinutá. Známymi strediskami boli spišské mestá. Z Trenčianskej župy, od moravských hraníc z oblasti Bielych Karpát pochádzali tzv. borovičkári, priekupníci s borovičkou, pálenkou vyrábanou riedením destilátu z plodov borievky obyčajnej (Juniperus communis), ľudovo nazývanej borovec, borovička, jadlovec, jalovec. Veľmi obľúbené boli najmä pálenky z ovocia: slivovica, čerešňovica, hruškovica atď.

Pálenka sa pila predovšetkým pri príležitosti rôznych hostín a sviatkov. Najmä na strednom Slovensku sa na Vianoce, ale i inokedy s obľubou pila hriata pálenka, tzv. hriate. Pripravovala sa tak, že sa med nechal prehriať, pridala sa k nemu masť alebo maslo, priliala sa pálenka a všetko sa premiešalo. Niekedy sa namiesto medu používal pálený cukor. Hriate bolo v ľudovom prostredí považované aj za liečivý prostriedok.

V niektorých regiónoch stále pretrváva pálenie domácej pálenky , tzv. lavórovice, väčšinou však bez znalostí o škodlivých účinkoch takto pripraveného destilátu, ktorý pri neodbornej výrobe môže obsahovať zdraviu škodlivý metylalkohol. Všeobecne je konzumácia pálenky rozšírená i v súčasnosti. Sortiment sa stále rozširuje o kupované liehové destiláty a ich vysoká spotreba patrí k najzávažnejším sociálno-zdravotným problémom súčasných vidieckych i miestnych spoločenstiev.

Materiál: