paholok

paholok

– slobodný mládenec pracujúci ako sluha na gazdovstve majetnejších roľníkov.

Vykonával práce súvisiace s opatrovaním dobytka (čistenie maštale, kŕmenie, napájanie dobytka), pri obrábaní pôdy, zbere a zvážaní úrody. Za paholkov chodievali dospievajúci chlapci z hospodársky slabších vrstiev roľníckeho obyvateľstva alebo siroty. Najímali ich aj gazdovské rodiny s nedostatkom pracovných síl, rodiny Amerikánov (kde bol gazda dlhší čas neprítomný), bezdetné alebo neúplné rodiny (kde vdova hospodárila so starnúcimi rodičmi a pod.). V oblastiach s filiálnymi hospodárstvami najímali paholkov špeciálne na opatrovanie dobytka. Trvanie služby a odmena za prácu boli ako u ostatného služobníctva.

2. označenie mladšieho tovariša;

3. názov závažia na ciepkoch.