paholok

paholok
– slobodný mládenec pracujúci ako sluha na gazdovstve majetnejších roľníkov.

Vykonával práce súvisiace s opatrovaním dobytka (čistenie maštale, kŕmenie, napájanie dobytka), pri obrábaní pôdy, pri zbere a zvážaní úrody. Za paholkov chodievali dospievajúci chlapci z hospodársky slabších vrstiev roľníckeho obyvateľstva alebo siroty. Najímali ich aj gazdovské rodiny s nedostatkom pracovných síl, rodiny Amerikánov (kde bol gazda dlhší čas neprítomný), bezdetné alebo neúplné rodiny (kde vdova hospodárila so starnúcimi rodičmi a pod.). V oblastiach s filiálnymi hospodárstvami najímali paholkov špeciálne na opatrovanie dobytka. Trvanie služby a odmena za prácu bola ako u ostatného služobníctva.

Pojem paholok bol  tiež označením mladšieho tovariša; tak sa nazývalo aj závažie na ciepkoch.