ozembuch

ozembuch
– hudobný nástroj, ktorý spája v sebe spravidla tri akustické systémy.

Ťažiskový princíp, ktorý ho radí medzi samoznejúce hudobné nástroje, sa skladá z 1,5 – 2 m dlhej rôzne opracovanej a ozdobenej palice, ktorou sa búcha o zem, čím sa aktivujú ďalšie samoznejúce prvky. Sú to rozličné kovové pliešky, najčastejšie upevňované na horný koniec palice alebo v strede zadnej časti nástroja. Tieto chrastidlá bývajú niekedy doplnené krahulcom. V tejto časti nástroja býva činelový tanier, ktorý však môže byť umiestnený i na hornom konci palice. Blanozvučný nástrojový typ zastupuje malý bubon umiestňovaný približne do stredu palice. Niekedy ho nahrádza otvorená plechovica. Strunozvučný akustický princíp zabezpečujú zväčša dve basové struny natiahnuté na tele palice tak, aby kobylka prechádzala cez bubon. Technika hry spočíva v búchaní palicou o zem, údermi sláčikom na činel a ťahavými údermi na struny. Udiera sa krátkym dreveným vrúbkovaným sláčikom.

Ozembuch slúžil ako sprievodný rytmický nástroj do tanca i ako sólový nástroj potulných muzikantov a žobrákov. Používal sa i so sprievodom heligónky, ústnej harmoniky či s iným hudobným nástrojom. Za posledné polstoročie sa vo folklórnym hnutí používa výnimočne aj v prostredí sláčikových ľudových hudieb.

Materiál: